5 Mart 2015 Perşembe

Tyrha Nedir?

 
Katip Çelebi, (1608-1656) Tire için “Eski Taht Şehri” derken, l908 Aydın Vilayeti Salnamesinde “Ulemalar Yatağı” denilmektedir. Kentin ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemekle beraber M.Ö. 2 bin yıllarında adının geçtiği ve Hititler dönemine uzanan kaynaklarda adının hisar-kale anlamına gelen TYRHA, Thyra, Thira, Thyroıon, Apateira, Teira ve Roma döneminde şehir anlamına gelen Arkadiapolis adıyla geçtiği görülmektedir. Hitit arşiv belgeleri Kadeş savaşına katılanları sayarken Turşalardan (Tirha) söz etmektedir. İlkçağın ünlü coğrafyacısı Strabon, adını efsanevi Lidya Kralı Tmolos’dan alan “Tmolos dağları ile (Bozdağ), Messogis Dağları (Güme Dağı) arasında kalan Kaystros Irmağı (Küçük Menderes) güneyinde kalan topraklar Asya Çayırlarıdır. Hititler bu yere Assuwa ülkesi dediler. Zamanla bu bölgenin adı kentlik yöre anlamına gelen Asya şeklini almıştır. Strabon’un sözünü ettiği Asya daha sonra Batı Anadolu için söylenmiş, zamanla büyük bir kıtanın adı olmuştur.
Yorum Gönder