11 Mart 2015 Çarşamba

Tire (TYRHA)

Kent, Antik Çağ’da Tyrha diye anılmaktaydı. Bizanslılar’dan Emir Çaka Bey’ce alınan yöre, Aydınoğulları Beyliği zamanında gelişti. Bir süre sonra Osmanlı topraklarına katıldı. 1402’de Yıldırım Bayezid’i yenen Timur, kenti Aydınoğullan’na geri verdi. Tire, 1426’da yemden Osmanlı egemenliğine girdi. Tire, bu dönemde dokumacılığıyla tanınırdı. Yeniçerilerin çamaşırları Tire’de dokunurdu.
Tire, 23 Mayıs 1867’de kurulan Aydın Vilayeti’nin İzmir Sancağı’na bağlandı.
Şemseddin Sami, XIX. yy’da Tire’yi şöyle tanıtır:
“Aydın Vilayeti İzmir Sancağı’na bağlı kaza merkezi bir kasabadır. Kasabanın 15.000’e yakın nüfusu, 14 camisi, 1 rüştiyesi ve birçok halı ve bez tezgâhı vardır. 76 köyden oluşan kazanın tüm nüfusu 31.622′ dir. Yörede tahıl, baklagiller, pamuk, afyon ve meyve yetiştirilir. Küçük sanayisi, halı ve kilime dayalıdır.”28 Mayıs 1919’da Yunan işgaline uğrayan yöre, 4 Eylül 1922’de kurtarıldı.
Yorum Gönder